خبر فوری

- در صورت بروز هرگونه مشکل برای ورود به پنل کاربری و ثبت فیش بانکی خود، به آدرس info@didar93.com میل زده و مراتب را گزارش دهید.

- لطفا اطلاعات پرداخت دیدار94 را در پنل کاربری خود وارد کنید.

- لطفا در بخش خبر ها "وضعیت پرداخت ها برای دیدار94 "را حتما ببینید