خبر فوری

همراهی کنید یاران. کمیته برگزاری دیدارها.در بخش خبرها لطفا مطالعه کنید.

 .استاد ابراهیم نعمتی در گذشت.روحش شاد ویادش گرامی .ا این ضایعه را به خانواده محترم ایشان وجامعه ورزش ایران تسلیت عرض می نمائیم

                                   

محمد عسگری همچنان دربیمارستان امام رضای تبریز بستری است و درکما بسرمی برد. بر اساس آخرین اطلاعات تغییری در وضعیت وی روی نداده .التماس دعا