ديدار 93با هم به خوبي وخوشي با مساعدت وهمت جمعي شما انجام شد.حدود 140نفر خانم وآقا در مجموع در اين گرد همايي شرکت کردند،اشکهاي شوق ولبخند ها ولذت بردن از باهم بودن کل ماحصل اين ديدار بود. با ما در تماس باشيد.ضمنا اگر با دوربين يا موبايل خودتون از ديدار 93 عکس گرفتيد مي خواهيد دوستان ديگر هم ببينند،براي ما آپلود کنيد.به لحظات خوش ديدار93فکر کنيد و دوستان ديگر را از تجربه و خاطرات خودتون از اين ديدار مطلع کنيد.سایت بزودی به روز رسا
ادامه مطلب...