خبر فوری

 بازگشت همه بسوی اوست.درگذشت حجت الله خطیب را به خانواده آن مرحوم،دوستان وجامعه ورزش ایران تسلیت عرض می نمائیم

تاریخ ورود و پذیرش از صبح روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94.صبحانه رو با ما صرف کنید

حضورپرفسور دکتریلدایی در دیدار94قطعی شد.کپ خودمونی20